/ ינו 31, 2023

מדרגות מס רכישה לשנת 2023-2024

 להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 

להלן מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה החל מיום

16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 1,919,155 ש"ח – לא ישולם מס

2. על חלק השווי העולה על 1,919,155 ש"ח ועד 2,276,360 ש"ח – 3.5%

3. על חלק השווי העולה על 2,276,360 ש"ח ועד 5,872,725 ש"ח – 5%

4. על חלק השווי העולה על 5,872,725 ש"ח ועד 19,575,755 ש"ח – 8%

5. על חלק השווי העולה על 19,575,755 ש"ח – 10%

 

לדוגמה: רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 6,000,000 ₪

– שווי עסקה – מסכום בש"ח –

– עד סכום בש"ח –

– אחוז מס –

 -סכום מס בש"ח –

– 0 –

 – 1,919,155 –

– 0.00% –

– 1,919,155 –

– 2,276,360 –

– 3.50% –

 – 12,502 –

– 2,276,360 –

– 5,872,725 –

– 5.00% –

 – 179,818 –

– 5,872,725 –

– 6,000,000 –

– 8.00% –

 – 10,182 –

– סה"כ מס רכישה לתשלום בש"ח –

 – 202,502 –