יונתן אלספל

About יונתן אלספל

יונתן אלספל, מתגורר בצפון הישן בתל אביב, חי ונושם את העיר וההווי. נשוי + 2.

בעברו המקצועי היה מפיק סדרות דרמה לטלויזיה (הבורר, רמזור, שנות ה-80, מלכות, בלק ספייס…) ופיצ'רים לקולנוע, ובכך מביא עימו כישורי ניהול פרויקטים גדולים, כישורי ניהול משא ומתן גבוהים ויכולת ליצור יחסי אנוש מעולים.

בין השנים 2009-2014 הקים פלטפורמה להשקעות נדל"ן בפלורידה שהניבה ללקוחותיו תשואות יוצאות דופן ומימושים חסרי תקדים.

בשנת 2020 הוציא רישיון תיווך ומאז הוא עוסק ומתמקד בתיווך נדל"ן.

Contact יונתן אלספל

    דילוג לתוכן